Regulamin korzystania z portalu www.Auto.pl / www.Auto.com.pl
prowadzonego przez firmę Profit

§1. Zasady ogólne

 1. Korzystanie z serwisów www.Auto.pl oraz www.Auto.com.pl wiąże się z wcześniejszą akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem Serwisów znajdujących się pod adresami auto.pl i auto.com.pl, jest firma "PROFIT" Agnieszka Walendzik z siedzibą przy ul. Wiejska 72D, 43-600 Jaworzno, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 10338, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jaworzno, o nr REGON 273421632. i nr NIP 632-114-07-07.

§2. Zasady umieszczania ogłoszeń w dziale auto-giełda

 1. Posiadanie do trzech aktywnych ogłoszeń w portalu www.Auto.pl jest bezpłatne.
 2. Można zamieścić więcej niż trzy ogłoszenia na dwa sposoby: zwiększając limit poprzez płatność sms, lub zakładając konto typu AutoKomis onLine
 3. Ogłoszenia sprzedaży części samochodowych są bezpłatne i ich ilość nie jest limitowana.
 4. Oferty sprzedaży będą wyświetlane przez okres 30 dni od daty aktywacji, z możliwością darmowego przedłużenia.
 5. Przedłużenie aktywności ogłoszenia możliwe jest poprzez kliknięcie w odpowiedni link otrzymany drogą elektroniczną lub poprzez panel administracyjny.
 6. Formularz kontaktu ze sprzedawcą może być wykorzystany do uzyskania dodatkowych informacji na temat przedmiotu ogłoszenia. Zabrania się wykorzystywania formularza kontaktu do przesyłania reklam, spamu, treści obraźliwych i innych nie dotyczących ogłoszenia.
 7. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 8. Treść oferty powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 9. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 10. Zabrania się zamieszczania wielu identycznych ofert.
 11. Ogłoszenia należy zamieszczać w odpowiednich działach.
 12. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia - materiału narusza postanowienia niniejszego regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia informując o powyższym Użytkownika.
 13. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do treści zawartych w Ogłoszeniu i wyraża zgodę na ich publikowanie (w tym modyfikowanie) przez: Administratora i podmioty współpracujące z Administratorem, w takich mediach jak: prasa, telewizja, bannery, billboardy oraz internet.
 14. Aby usunąć ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz do nas na adres: gielda@auto.com.pl, a ogłoszenie zostanie usunięte.

§3. Dane osobowe

 1. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie może podać w jego treści swoje dane osobowe. Przekazanie danych nie jest wymagane.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.
 3. Zgodnie z prawem użytkownik może wcześniej wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez Administratora na swój adres elektroniczny lub numer telefonu.
 4. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie w formie pisemnej listem na adres: Profit 43-600 Jaworzno, ul. Wiejska 72D lub na adres e-mail: gielda@auto.com.pl
 5. Administratorem w stosunku do danych osobowych jest firma PROFIT Agnieszka Walendzik z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wiejska 72D. Podany e-mail może być wykorzystywany w celu wysyłania informacji handlowych po uzyskaniu wcześniejszej zgody. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

§4. Ogłoszenia drukowane w gazecie

 1. Aby ogłoszenie mogło być wydrukowane w gazecie, musi być zgodne z treścią Art. 36 prawa prasowego, a w szczególności nie może wykraczać poza linię programową gazety.
 2. Ogłoszenia nie spełniające regulaminu serwisu www.Auto.pl nie będą przekazywane do wydruku.
 3. Treść ogłoszeń wykupionych do wydruku w gazecie zostanie dostosowana do standardów danego wydawnictwa.
 4. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać reklamacje dotyczące ogłoszeń drukowanych, telefonicznie lub poprzez e-mail: gielda@auto.com.pl
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące trybu załatwiania reklamacji należy kierować na adres gielda@auto.com.pl

§5. Autopowiadamiacz

 1. Posiadanie do pięciu aktywnych autopowiadamiaczy jest bezpłatne.
 2. Informacje o nowych ogłoszeniach spełniających zadane warunki wysyłane są raz dziennie, na zakończenie każdego dnia.

§6. Polityka prywatności

 1. Administrator szanuje prawo użytkowników do prywatności, stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, a przede wszystkim, że zabezpieczya dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 3. Portal internetowy zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 4. Cookies
  Cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku Twojego komputera. Cookies umożliwiają utrzymanie sesji w trakcie korzystania z działów serwisu wymagających logowania (dzięki temu nie ma konieczności podawania loginu i hasła przy wyświetlaniu każdej strony).
  Cookies zwiększają komfort i funkcjonalność serwisu, np. pozwalają przechowywać ogłoszenia w skowku. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie obliczyć jak dużym powodzeniem cieszy się nasz serwis.
  Cookies w jakikolwiek sposób nie niszczą systemu w Twoim komputerze, jeżeli jednak chcesz je wyłączyć - każda przeglądarka posiada taką opcję. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące tylko korzystania z naszego serwisu.
  Odbiorcami informacji z cookiers są również firmy świadczące usługi reklamy internetowej: Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. oraz firmy zlecające realizacje kampanii reklamowych, a także ich partnerzy handlowi, podmioty badające i zliczające statystyki kampanii reklamowych oraz mierzące oglądalność portalu.
  Link do polityki prywatności Netsprint: http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/

§7. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu

 1. Połączenie z siecią Internet.
 2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
 3. Konto poczty e-mail (wymagane dla niektórych Usług).

§8. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość

 1. Dodawać ogłoszenia sprzedaży samochodów.
 2. Dodawać opinie o samochodach.
 3. Zarejestrować się na forum i brać udział w dyskusjach.
 4. Pobierać bezpłatne poradniki.
 5. Brać udział w konkursach.
 6. Dopisać firmę do katalogu firm.
 7. Wysyłać zapytania do firm znajdujących się w katalogu firm.
 8. Wysyłać zapytania do sprzedawców.
 9. Pobierać tapety.
 10. Polecać Serwis znajomym
 11. Otrzymywać informacje poprzez newsletter.
 12. Korzystać z usług oferowanych przez partnerów Właściciela (sklepy z oponami, kołpakami, częściami, kredyty, ubezpieczenia).

§9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jako Użytkownik Indywidualny i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem.
 2. Użytkownik Indywidualny ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta lub opuszczenia stron Serwisu.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2018-05-25.
 3. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym: www.auto.pl
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz cen za Usługi płatne, przy czym zmiany nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych. Informacje o zmianach będą przesyłane do Użytkowników na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.
Reklama