Polityka prywatności portalu www.Auto.pl / www.Auto.com.pl
prowadzonego przez firmę Profit

W dokumencie tym opisane są zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Definicje

 1. Serwis - strony internetowe www.auto.pl, auto.com.pl wraz ze wszystkimi działami i usługami oferowanymi w ich ramach.
 2. RODO - (General Data Protection Regulation, GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem serwisu www.auto.pl, auto.com.pl jest firma „PROFIT” Agnieszka Walendzik z siedzibą w Jaworznie (43-600), ul. Wiejska 72D, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 632-114-07-07, REGON 273421632.

3. Przetwarzane dane

Przetwarzamy dane, które podajesz nam korzystając z oferowanych w ramch Serwisu usług, np.: zakładając konto na forum dyskusyjnym, dodając ogłoszenie sprzedaży pojazdu, kontaktując się z ogłoszeniodawcą poprzez formularz kontaktu, rejestrując powiadamiacz o nowych ogłoszeniach spełniających Twoje wymagania, itd. Zakres danych przetwarzanych w ramach poszczególnych usług jest różny, a część danych podawana jest opcjonalnie w zależności od Twoich potrzeb i woli.

Przetwarzamy również automatycznie dane techniczne, które pozostawiasz poruszając się w ramch Serwisu, w szczególności adres IP Twojego urządzenia, informacje o rodzaju przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym, odwiedzonych stronach, czasie trwania wizyty, logowaniu.

W przypadku, gdy korzystasz z usług rejestracji/logowania przez Facebook lub Google, przetwarzamy również identyfikatory Twoich profili w tych systemach, aby zapewnić działanie mechanizmów autoryzacji i logowania.

Przetwarzamy również dane analityczne, statystyczne, adresowe i kontaktowe dostarczane przez zewnętrznych dostawców usług, np. Google, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, podmioty dostarczające bazy firm potencjalnych klientów.

4. Nie pozyskujemy danych od dzieci poniżej 16 lat.

Serwis dedykowany jest dla klientów w wieku powyżej 16 lat, w związku z powyższym nie przetwarzamy danych osób poniżej szesnastego roku życia. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja wykrycia wprowadzenia danych przez osobę do 16 roku życia, dane będą usuwane.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzamy wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim i unijnym.

Twoje dane wykorzystujemy w szczególności:

 1. Gdy zawieramy z Tobą umowę na realizację danej usługi i ją realizujemy. Przykładowo, gdy rejestrujesz się na forum dyskusyjnym, dodajesz ogłoszenie sprzedaży pojazdu, itp. akceptując związany z tym regulamin.
  Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy, czyli świadczenia usług.
 2. Aby zapewnić bezpieczeństwo (np. kontrola dostępu do usług wymagających logowania), dokonywać pomiarów statystycznych, ulepszać działanie systemu, dostosowywać usługi do Twoich potrzeb, wykrywać błędy, prowadzić działania marketingowe i promować usługi własne, analizować skuteczność kampanii marketingowych. Przetwarzanie to jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Aby realizować usługi marketingowe na rzecz naszych zaufanych partnerów oraz podmiotów trzecich. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. Udzielenie zgody jest dobrowolne.
 4. W celach podatkowych i rachunkowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Okres przetwarzania danych

 1. Jeżeli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę - do momentu jej wycofania lub ograniczenia.
 2. Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń (3 lata lub 6 lat),
 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.
 4. Dane przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych przetwarzane są przez okres wymagany przez przepisy prawa.

7. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora (m.in. dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe, sieci reklamowe). Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z instrukcjami Administratora, w określonym zakresie, z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

W przypadku korzystania z usług Serwisu dane będą przekazywane wybranym przez Ciebie podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmy ubezpieczeniowe, firmy oferujące kredyty samochodowe, firmy sprzedające części samochodowe, itp.), gdy skorzystasz z formularzy zapytania w sprawie wyżej wymienionych produktów. Analogicznie w przypadku skorzystania z formularza kontaktu z ogłoszeniodawcą w dziale giełdy samochodowej, Twoje dane zostaną przekazane ogłoszeniodawcy.

Dane mogą być udostępniane w przewidzianych prawem przypadkach organom ścigania, oraz podmiotom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

8. Informacje dostępne publicznie

Zwracamy uwagę na to, że dane osobowe, które udostępniasz w ramach niektórych usług są ze swojej natury dostępne publicznie (np. dane kontaktowe i treści opisów w ogłoszeniach sprzedaży pojazdów; nazwy użytkowników, informacje profilowe i treści wpisów na forum dyskusyjnym; imię - jeśli podasz - w treści opinii o samochodzie i inne analogiczne). Prosimy mieć to na uwadze.

9. Przekazywanie danych poza EOG

Zdecydowana większość naszych partnerów ma swoje siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Jednakże niektóre podmioty (np. Google, Facebook) mogą przetwarzać dane zarówno w ramach EOG, jak i poza nim. Weryfikujemy tego typu partnerów pod kątem gwarancji wysokiego stopnia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

10. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Odnośnie danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to w jakim zakresie, w tym do uzyskania kopii tych danych.
 2. Sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Twoim zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych.
 4. Usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania.
 5. Przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu Administratorowi lub Tobie.
 6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Z prawa tego można skorzystać w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Generalnie możliwość skorzystania z powyższych praw jest bezpłatna. W przypadkach jednak żądań nieuzasadnionych, nadmiernych, uporczywych, RODO przewiduje możliwość pobrania pewnej opłaty.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy użyć formularza kontaktu, skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi klienta.

11. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz mechanizmów łączenia danych z działów portalu w celach marketingowych aby kierować do Ciebie bardziej dopasowane komunikaty marketingowe.

Reklama