Ważna informacja - "www" na początku adresu

Uwaga techniczna
Adres portalu należy wpisywać w wierszu adresu koniecznie z początkowym 'www', ponieważ sam adres http://auto.pl nie zadziała!
Poniżej w skrócie opisujemy jakie są tego przyczyny.

Auto.pl jest domeną funkcjonalną

Domeny funkcjonalne charatkeryzują się tym, że ich zarządzaniem zajmują się wyspecjalizowane firmy. Oprócz domeny auto.pl przykładowymi domenami funkcjonalnymi są:

  • .com.pl
  • .org.pl
  • .net.pl
  • .art.pl (ang. art - sztuka) - domena związana ze sztuką i kulturą
  • .edu.pl (od ang. education - edukacja) - domena szkół, uczelni i instytutów
  • .biz.pl
  • .info.pl
  • .szkola.pl
  • .targi.pl

W Polsce organizacjami zarządzającymi domenami funkcjonalnymi są:

Firmy te zajmują się sprzedażą adresów w domenach przez nich zarządzanych,
to znaczy adresów typu: [nazwa].com.pl, [nazwa].biz.pl, czy [nazwa].auto.pl

Portal www.auto.pl jest właścicielem adresu www w domenie auto.pl, natomiast przykładowo serwisy:

są niezależne od portalu www.auto.pl, mimo że znajdują się w domenie auto.pl należą do innych firm.


Reasumując: adres auto.pl nie może być automatycznie przekierowany na www.auto.pl.


Pełna lista domen funkcjonalnych oraz encyklopedyczna definicja domeny funkcjonalnej:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_funkcjonalna
Reklama