Uwaga!
W związku z nowelizacją ustawy o PCC, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r. Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy PCC.
Opis nowych formularzy (PCC-3 i PCC-3A) znajdziesz » tutaj «

Umowa kupna-sprzedaży oraz formularze
PCC-1 i PCC-1A

Dla Państwa wygody dostępniamy wzór umowy kupna sprzedaży samochodu w kilku formatach (dokument worda, pdf, oraz dokument open office-a). Aby zapisać wybrany dokument na dysku należy klknąć w niego prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać pozycję "Zapisz element docelowy jako...".

Jak wypełnić formularz podatkowy PCC-1 i PCC-1A?

Kupując samochód pamiętaj o podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, jak również wypełnieniu deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych, czyli formularzu PCC-1. Musisz go wypełnić decydując się na zakup używanego samochodu np. na giełdzie. Formularz PCC-1 powinieneś mieć przy sobie, gdyż oprócz danych personalnych sprzedającego potrzebny jest jego podpis. Pamiętaj również o pobraniu od sprzedającego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). PCC-1 bez numeru NIP, podpisu sprzedającego jak również kupującecego jest nie ważny. Deklaracja PCC-1 ma trzy strony, które musi wypełnić podatnik. Oto instrukcja jak wypełnić deklarację PCC-1.

Formularz PCC-1

Poniżej opisane są pola formularza PCC-1, by ułatwić Ci jego wypełnienie. Numery oznaczają numery pól w formularzu PCC-1.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B tutaj wpisz NIP kupującego.
2. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. C tutaj wpisz NIP sprzedającego.
5. Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rok) wpisz datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Część A

6. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, tutaj wpisz nazwę swojego urzędu skarbowego, w którym złożysz formularz.
Pamiętaj, że decycję o zapłacie podatku podejmuje zarówno kupujący jak i sprzedający. Z reguły jednak podatek płaci osoba kupująca. Tym samym to ona składa deklarację PCC-1.

Część B

Tą część wypełnia osoba, która będzie płaciła podatek. Przyjmijmy, że to Ty będziesz nabywcą samochodu. Wpisujemy dane personalne nabywcy czyli kupującego.
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat). Tutaj zaznacz krzyżykiem kwadracik nr 1 jeśli nie jesteś osobą fizyczną (np. spółka), zaznacz krzyżykiem kwadracik nr 2 jeśli jesteś osobą fizyczną ("zwykłym podatnikiem")
Załóżmy, że jesteś osobą fizyczną.
8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**. Zgodnie z tytułem pola wpisz nazwisko, imię, datę urodzenia.
9. Nazwa skrócona*/ Imię ojca, imię matki**. Wpisz imiona rodziców.
10. Numer Identyfikacyjny REGON*/PESEL**. Wpisz numer identyfikacyjny PESEL
W przypadku, gdy kupującym jest firma, należy podać jej pełną i skróconą nazwę, oraz numer identyfikacyjny REGON
11-20. W tych polach wpisz swój adres zamieszkania ( w przypadku firm będzie to adres siedziby).
21. Rodzaj strony (zaznaczyć właściwy kwadrat).
Tutaj wpisz czy część B wypełnia kupujący czy sprzedający pojazd. Wcześniej ustaliliśmy że jesteś kupującym. Zaznacz krzyżykiem kawadracik "2. nabywca".

Część C

Część B wypełniał kupujący, więc teraz część C wypełnia sprzedający. Wypełnia się go analogicznie do części B. Wpisz dane personalne, adres zamieszkania sprzedającego. Bardzo ważną rzeczą jest wypełnienie następującego pola:
36. Rodzaj strony (zaznaczyć właściwy kwadrat).
Zaznacz krzyżykiem kwadracik "1. zbywca".
W ten sposób poinformujesz urząd skarbowy, że ta osoba jest zbywcą, czyli osobą sprzedającym samochód.

Część D

Określamy tu przedmiot opodatkowania.
37. Przedmiot opodatkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat). Zaznacz krzyżykiem kwadracik "1. umowa"
38. Miejsce położenia rzeczy lub miejsce wykonywania prawa majątkowego (zaznaczyć właściwy kwadrat). Zaznacz krzyżykiem kwadracik 1 albo 2, które określają miejsce położenia rzeczy, w tym przypadku samochodu.
39. Miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej (zaznaczyć właściwy kwadrat). Zaznacz krzyżykiem miejsce zawarcia umowy kupna sprzedaży
40. Szczegółowe określenie przedmiotu czynności cywilnoprawnej.
Trzeba tu szczegółowo określić (opisać) przedmiot naszej umowy kupna-sprzedaży, czyli samochód. Wpisz tu: markę, typ, model, rodzaj, rodzaj nadwozia, numer podwozia/nadwozia, numer silnika, pojemność silnika i przebieg. Większość tych danych znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
41. Co najmniej jeden z podatników jest zwolniony od podatku (zaznaczyć właściwy kwadrat). W tym punkcie informujesz urząd skarbowy, czy jeden z podatników wypełniających formularz PCC-1 (kupujący lub sprzedający) jest zwolniony z podatku. Zanznacz odpowiedni kwadracik krzyżykiem.
Jest to bardzo ważne, gdyż w takim przypadku stawka podatku zostaje obniżona o 50%, wówczas zamiast 2% mamy 1% podatku.

Część F

W tej części formularza PCC-1 obliczamy podatek należny Urzędowi Skarbowemu. Wypełniamy pierwszy wiersz w tabeli czyli umowa sprzedaży.
42. Podstawa opodatkowania. Wpisz tu zaokrągloną kwotę do pełnego złotego, za jaką kupujesz samochód (przeniesiona kwota z umowy kupna-sprzedaży).
43. Stawka podatku. Wpisz stawkę podatku, którą objęta jest sprzedaż samochodu. Stawka wynosi 2%.
44. Obliczony należny podatek od czynności cywilnoprawnej. W tym polu obliczamy podatek. Należy od podstawy opodatkowania z pola 42 obliczyć 2%.
Możesz to zrobić w następujący sposób: pomnóż kwotę z pola 42 przez 0,02. Wynik zapisz w polu nr 44. Kwotę z pola 44 wpisz do pola 67. Kwota należnego podatku do zapłaty. Podatek ten należy uregulować w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu.
Pamiętaj również o tym, iż jeśli zaznaczyłeś, że jeden z podatników (sprzedający lub kupujący) jest zwolniony z podatku, to stawka podatku wynosi 1 %. W takim przypadku obliczając podatek mnożysz kwotę z pola 42 przez 0,01.

Część G

Wypełnij tylko w przypaku, jeżeli zawarły ją osoby (firmy), z których żadna nie mieszka (nie ma siedziby) na terenie Polski.

Część H

W tej części informujesz czy razem z formularzem PCC-1 skadasz załącznik PCC-1/A. Załącznik ten dołączasz , tylko wtedy gdy w czynność cywilnoprawną zaangażowane są więcej niż dwie strony (osoby, firmy).

Część I

W tej części wpisz datę wypełnienia formularza PCC-1, jak również swoje dane osobowe oraz sprzedaącego. Pamiętaj o własnoręcznym podpisie obydwu stron. Bez nich formularz jest nieważny.
W takiej postaci formularz jest gotowy do złożenia w urzędzie skarbowym.

Formularz PCC-1A

Zdarza się że sprzedawcą lub nabywcą są dwie osoby (lub więcej). W takim wypadku do urzędu skarbowego należy dostarczyć oprócz formularza PCC-1 formularz PCC-1A. W skrócie formularz ten zawiera informację o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy zostali wymienieni na umowie kupna-sprzedaży.

Poniżej opisane są pola formularza PCC-1A, by ułatwić Ci jego wypełnienie. Numery oznaczają numery pól w formularzu PCC-1A.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B deklaracji PCC-1. Tutaj wpisz NIP kupującego (pole 1. z formularza PCC-1).
2. Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rok) wpisz datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
3. Zał. nr - numer załącznika (01, 02, 03, ...).

Część A

W tej części wpisujemy dane kupującego które zostały podane w części B formularza PCC-1. A więc:
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat). Tutaj zaznacz krzyżykiem kwadracik nr 1 jeśli nie jesteś osobą fizyczną (np. spółka), zaznacz krzyżykiem kwadracik nr 2 jeśli jesteś osobą fizyczną ("zwykłym podatnikiem")
5. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**. Zgodnie z tytułem pola wpisz nazwisko, imię, datę urodzenia.
6. Nazwa skrócona*/ Imię ojca, imię matki**. Wpisz imiona rodziców.
7. Numer Identyfikacyjny REGON*/PESEL**. Wpisz numer identyfikacyjny PESEL

Część B

Część B formulrza jest podzielona na dwie sekcje B1 i B2. Obie sekcje posiadają identyczne pola. Aby przedstawić co powinno znaleźć się w tym formularzu, posłużę się przykładem. Załóżmy że samochód który kupujesz jest zarejestrowany na dwie osoby. W formularzu PCC1 podawałeś dane głównego współwłaściciela, tutaj powinieneś podać dane identyfikacyjne drugiego sprzedawcy a w polu 23 zaznaczyć zbywca.
Może się także zdarzyć, że kupowany przez Ciebie samochód będzie miał 2 właścicieli. W takim wypadku wypełniasz sekcję B1 (lub B2) a w polu 23 (lub 49) zaznaczasz nabywca.

Uwaga:
Nie zapomnij o podpisach. Formularz bez podpisu jest nie ważny!

ReklamaBANK.PL - Twój bank internetowy - kredyty, lokaty, fundusze inwestycyjne, konta osobiste i firmowe, ike, fundusze emerytalne

bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne


giełdy samochodowegiełdy internetoweskup samochodówMotosel
kredyty samochodowelinkioferty pracytargi motoryzacyjneprawo jazdy
przyczepy kempingowemaszyny budowlaneciągniki rolniczemaszyny rolniczeprzyczepy naczepymotocykle

ForumAuto wiadomościUbezpieczeniaOponyFirmyTVNawigacja gpsTapety na pulpitSerwisy tematyczne
Imprezy motoryzacyjne

"Jak kupić używane auto" - bezpłatny poradnik!

o www.Auto.plwspółpracareklamapracakontaktregulaminpoleć znajomym
  Created by idealneT and OM System [czas:0.001 sek.]
Copyright © 2009 www.Auto.pl auto giełda samochodowa